Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Justyna Gorgoń

Dr inż. architekt Justyna Gorgoń, ekspert wiodący Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w zakresie procesów przekształceń środowiska zurbanizowanego i polityki miejskiej. Prowadziła projekty z zakresu kompleksowej rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych- w Krakowie, Częstochowie, Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach. Bierze udział w regionalnych i krajowych projektach strategicznych oraz międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w ramach Programów Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w zakresie problematyki przestrzennej. Od roku 2013 zajmuje się zagadnieniami adaptacji miast do zmian klimatu. W latach 2017- 2019 była jednym z 4 koordynatorów ogólnokrajowego Projektu dla Ministerstwa Środowiska- opracowania 44 planów adaptacji do zmian klimatu dla największych miast Polski .Jest również nauczycielem akademickim.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK