Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Justyna Duriasz-Bułhak

Jestem absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiowałam również socjologię i nauki polityczne w New School University w Nowym Jorku. Od ponad 20 lat jestem związana z sektorem pozarządowym, od 18 lat z Fundacją Wspomagania Wsi, od 2014 roku jestem członkinią zarządu FWW. Koordynowałam wiele projektów polegających na współpracy z małymi organizacjami i lokalnymi aktywistami wiejskimi. Prowadziłam programy grantowe i programy edukacyjne dla młodzieży, a także współpracowałam z samorządami przy działaniach edukacyjnych dla przedszkolaków. Obszarem mojego szczególnego zainteresowania jest dziedzictwo kulturowe i jego rola w rozwoju lokalnym. Od dawna intrygują mnie różnice rozwojowe pomiędzy sąsiadującymi ze sobą obszarami, a także wpływ liderów na kierunki i tempo rozwoju wspólnot lokalnych. Reprezentuję Fundację Wspomagania Wsi w pracach stowarzyszenia Forum Darczyńców w Polsce, obecnie jestem przewodniczącą zarządu tego stowarzyszenia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK