Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Wójcik

Marek Wójcik, ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, w latach 2014 - 2015 wiceminister administracji cyfryzacji, wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie; członek zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011) oraz jeden z współautorów Narodowego Programu Zdrowia 2007 – 2015, członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK