Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Radosław Witkowski

Radosław Witkowski (ur. 4 czerwca 1974) – polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII kadencji (2007– 2014), od 2014 roku prezydent Radomia. Radosław Witkowski urodził się w Radomiu, tutaj też się wychował. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Ogólnomenedżerskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził własną firmę. Żonaty, dwóch synów. Członek Platformy Obywatelskiej od 2003 roku. W 2006 roku został radnym Rady Miejskiej w Radomiu. Rok później zdobył mandat poselski, a w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Był członkiem sejmowej komisji samorządu i polityki regionalnej oraz komisji do spraw Unii Europejskiej. Przewodniczył też pracom sejmowej podkomisji ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – aktu prawnego fundamentalnego dla wdrożenia w Polsce nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Autor poprawki, która umożliwiła przekazanie miastu gruntów na lotnisku w Radomiu. W 2014 roku Radosław Witkowski, jako kandydat Platformy Obywatelskiej został prezydentem Radomia. W 2018 roku, startując z własnego komitetu wyborczego, ponownie został wybrany na urząd prezydenta miasta. Od marca 2019 roku jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK