Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Elżbieta Rabenda

 Elżbieta Rabenda- wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i finansowania  oświaty, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, trener, właściciel firmy szkoleniowej OTUS. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK