Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Szymon Liszka

Absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE. Fundacja jest niezależną, prywatną instytucją non for profit, zajmującą się problematykę energetyczną w szczególności aspektami techniczno-ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi gospodarowania energią. Szymon Liszka uczestniczył w realizacji szeregu projektów FEWE w szczególności w obszarze lokalnego planowania i zarządzania energią, auditingu energetycznego, oceny krajowego potencjału poprawy efektywności energetycznej, rozwoju rynku usług energetycznych, czystych technologii energetycznych, a ostatnio również rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Szymon Liszka od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. FEWE jest partnerem wspierającym Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA). Celami SAPE są: wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu. Szymon Liszka jest członkiem założycielem SAPE a w 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK