Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Magdalena Komaniecka

Z wykształcenia sozolog o specjalności polityka ekologiczna, absolwentka KUL, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Kierunek Ochrona Środowiska. W ZGL pracuje od 1999 roku, od 2004 na stanowisku dyrektora biura. Specjalizacja zawodowa w zakresie: zarządzanie zasobami ludzkimi, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (w tym:  gminna edukacja publiczna, finanse jst, gospodarka komunalna, wykorzystanie funduszy UE przez jst.), działalność organizacji pozarządowych, ochrona środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem: gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza i wody), budżet zadaniowy, PR w samorządzie terytorialnym.  W ramach obowiązków służbowych opracowuje wszystkie stanowiska dotyczące funkcjonowania jst. na rzecz ZGL. Autor i współautor publikacji naukowych (we współpracy z KUL, UMCS) z zakresu ekorozwoju i wykorzystania funduszy UE przez samorządy. W ramach dodatkowych zadań współpracuje z uczelniami wyższymi jako wykładowca z zakresu wdrażania budżetu zadaniowego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK