Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Izabela Godyń

Godyń Izabela – dr inż., absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w specjalności: Hydrologia i gospodarka wodna. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania naukowe: gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem: ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych oraz ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej (analiza zasad i źródeł finansowania zadań i inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, ekonomiczne podstawy i instrumenty polityki wodnej i ekologicznej, opłaty za usługi wodne, metody i techniki ekonomicznej oceny usług i zasobów środowiska, analiza ekonomicznej efektywności inwestycji).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK