Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Chmurkowski

Krzysztof Chmurkowski - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2002 r. pracuje w administracji rządowej na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym. W 2005 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministerstwa Finansów, a od 2007 r. posiada międzynarodowy certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional). W 2011 r. otrzymał akredytacje The Institute of Internal Auditors (IIA) Global – jako Internal Quality Assessment/Validator. Ma długoletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz kontroli finansów publicznych, w tym projektów finansowanych przy pomocy funduszy unijnych. Przeprowadzał zadania audytowe samodzielnie jak i w zespołach audytorów, jako kierujący zespołem audytorskim w administracji rządowej i samorządowej, jak również w sektorze prywatnym. Prowadzący szkolenia, specjalista i praktyk w zakresie audytu wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej. Uczestniczy w grupie roboczej Ministerstwa Finansów opracowującej szczegółowe wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem dla jednostek sektora finansów publicznych zakończone wydaniem komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Pracuje również jako audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie i Urzędzie Miasta Lędziny. Jest członkiem SAW IIA Polska.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK