Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jacek Brygman

 • Lat 50
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, studium prawno samorządowe w Polskiej Akademi Nauk, uprawnienia członka rad nadzorczych
 • Od urodzenia mieszkaniec gminy Cekcyn
 • Wójt Gminy Cekcyn od 1998 r.
 • Przewodniczący Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Zastępca Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP
 • Przedstawiciel gmin wiejskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Członek Rady Ekspertów d/s optymalizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Transportu
 • Członek grupy roboczej d/s finansów publicznych przy Ministrze Finansów
 • Współrealizator projektów Banku Światowego, funduszu SAPARD, EKOFUNDUSZU, ZPORR, RPO WK-P, EFS, Odnowy wsi, PROW, PO RYBY, NPPDL, PRGiPID, FDS, WFOŚiGW i innych
 • Skutecznie walczy o środki finansowe z różnych źródeł dla rozwoju gminy
 • Konsekwentny w realizacji wytyczonych zadań
 • Preferuje dialog jako najlepszy sposób rozwiązywania problemów

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK