Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Olga Wesołowska

Olga Wesołowska - związana z rynkiem basenowym w Polsce od 2013 roku. Stawia na działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce łącząc trendy rynkowe, zapotrzebowanie lokalne i efektywne wykorzystanie budżetu inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie merytorycznym i technicznym dla jednostek samorządu i partnerów prywatnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności: basenów krytych, odkrytych, wodnych placów zabaw oraz kompleksowego zagospodarowania terenu inwestycji. Łamie utarte standardy i rozwiązania, prezentując nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami w oparciu o zasady ekonomii i otoczenia technologicznego, tak by projekty tworzyły przemyślaną, spójną i przejrzystą całość. Wprowadza rozwiązania optymalizujące koszty budowy i eksploatacji, modeluje procesy zarządcze, wdraża innowacyjne rozwiązania mające na celu podniesienie atrakcyjności usług wskazując także nowe kierunki rozwoju. Poszukuje nowatorskich rozwiązań rozwijających idee oraz pomysły klientów. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie zarządcze. Właścicielka firmy doradczej ROSA, absolwentka studiów dziennych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK