Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Olszewski

Marek Olszewski – filolog polski, absolwent UMK w Toruniu. Nauczyciel, pracownik kultury, samorządowiec. Od roku 2018 Starosta Toruński. Wcześniej, nieprzerwanie od roku 1992 Wójt gminy Lubicz (kujawsko-pomorskie). W latach 2015-2019 przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od roku 2000 do 2019 Współprzewodniczący Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej. Od 2004 roku zastępca, a od 2015 do 2019 roku członek Komitetu Regionów w Brukseli, autor dwóch opinii CoR na temat edukacji. Autor i współautor stanowisk ZGW RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także artykułów prasowych na temat zmian systemu edukacji w Polsce i modelu finansowania zadań oświatowych. Czynny uczestnik najważniejszych debat na temat edukacji, jej finansowania, statusu zawodowego nauczycieli i roli samorządu w kształtowaniu systemu oświaty w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK