Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Kempiński

Wspólnik i założyciel kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy. Radca prawny. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć (M&A), a także w projektach obejmujących pozyskanie finansowania na realizację transakcji akwizycyjnych lub innych przedsięwzięć (w tym project finance), zarówno po stronie instytucji finansowych, jak również podmiotów ubiegających się o finansowanie, w szczególności spółek samorządowych. Projekty związane w pozyskaniem finansowania obejmowały m.in. programy emisji obligacji, pozyskanie finansowania w formie kredytu lub leasingu, także finansowanie mezzanine. Istotną częścią praktyki są również projekty związane z prawem nowych technologii oraz IP / IT.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK