Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Arkadiusz Grabalski

Wspólnik i założyciel kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 20 lat specjalizuje się w doradztwie w obszarze fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw oraz procesach restrukturyzacji spółek. Uczestniczył w kilkudziesięciu transakcjach dla klientów z sektora bankowego i finansowego, branży budowlanej oraz infrastrukturalnej, branży usługowej, produkcyjnej, produkcji żywności, FMCG, IT oraz nowych technologii. Brał udział w kilkudziesięciu transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w procesie wejścia na giełdę kilkunastu emitentów (IPO), doradzał emitentom przy kolejnych emisjach akcji (SPO), przy nabywaniu znaczących pakietów akcji emitentów, jak również przy wychodzeniu spółek z giełdy. Uczestniczył w kilkunastu projektach pozyskania finansowania dla przedsięwzięć realizowanych przez spółki (zarówno prywatne, jak i samorządowe), zarówno w formie długu, obligacji czy finansowania o charakterze mieszanym.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK