Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Justyna Fedyszyn

Wspólnik w kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczanie w obszarze restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresie połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych, transakcji fuzji i przejęć (transakcji M&A) oraz obsłudze prawnej podmiotów publicznych i prywatnych, w tym spółek komunalnych. Uczestniczyła w szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej, spożywczej, transportowej, odzieżowej i usługowej, a także doradzała w licznych procesach restrukturyzacyjnych. Istotną część jej praktyki stanowi doradztwo przy realizacji szeroko rozumianych projektów infrastrukturalnych związanych w szczególności z budową i modernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz dróg i autostrad.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK