Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Czub

Marek Czub, ur. 16.07.1968 r., wyksz. wyższe mgr w zakresie historii, pracę zawodową rozpoczął 16.11.1992 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stoczek Łuk., gdzie pełnił min. funkcję Sekretarza, od 1.01.1998 r. pełnił funkcję organów gminy Stoczek Łuk. z nadania Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko Wójta Gminy Stoczek Łukowski piastuje od 30.10.1998 r. W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Powiatu Łukowskiego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK