Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michał Borowski

Michał Borowski specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, w szczególności w odniesieniu do działalności sektora publicznego. W „VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zajął 2 miejsce wśród doradców podatkowych w kategorii: „Najlepszy doradca podatkowy: VAT”. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie jest doktorantem na tej uczelni. Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, członkiem Krajowego Forum Fakturowania Elektronicznego przy Ministerstwie Gospodarki oraz ekspertem podatkowym Business Centre Club. Brał również udział w pracach legislacyjnych w zakresie VAT oraz w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper), w tym w pracach związanych ze zmianami dotyczącymi sektora publicznego. Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do CRIDO , gdzie odpowiada za doradztwo na rzecz podmiotów z sektora publicznego. W ramach doradztwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego prowadził m.in. projekty związane z odzyskiwaniem nieodliczonego VAT, wdrażaniem współczynnika VAT, przygotowywaniem wniosków o interpretacje podatkowe, bieżącym doradztwem dla największych miast oraz szkoleniami. Kierował zespołem, który jako pierwszy w Polsce uzyskał korzystny wyrok sądu administracyjnego w zakresie traktowania na gruncie VAT opłat z tytułu gospodarowania odpadami, przełamując negatywną linię interpretacyjną organów podatkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Jest prelegentem na konferencjach dotyczących tematyki podatkowej oraz autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK