Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Tomaszewski

Finansista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1993r. do 2002 roku zasiadał w Zarządzie Banku Pocztowego S.A, a od 1998 roku pełnił funkcję Prezesa Banku. Od 2003 do 2010 roku zajmował się finansami i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Skarbnika Miasta Bydgoszczy.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK