Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Małgorzata Nowicka

Małgorzata Nowicka - prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest cenionym doradcą biznesowym i specjalistką zarządzania, komunikacji społecznej, motywacji i wdrażania innowacji społecznych. Ekspert w zakresie rozwoju edukacji oraz kapitału społeczności lokalnych. Łączy pracę dla biznesu z wspieraniem trzeciego sektora i JST poprzez przenoszenie dobrych praktyk pomiędzy sektorami. Współpracowała m.in. z takimi firmami i organizacjami jak: Cyfrowy Polsat, Deloitte, PWC, Energa, dr Eris, Ikea, Aryton, GlaxoSmithKline, IBM, Plus, Who else, CD Project, Fundacja Hospicyjna, Fundacja Polsat, Fundacja Zdążyć z Pomocą, Polski Czerwony Krzyż, TVN. Była ekspertem i doradcą w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP oraz współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Gospodarki w zakresie promocji partnerstwa biznesowego Polska- Afryka. Obecnie współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 2014 roku Fundatorka i Prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Fundacja w przeciągu 5 lat wsparła ponad 34 tys. nauczycieli, psychologów, pedagogów i pracowników sektora publicznego oraz ponad 62 tys. dzieci i młodzieży w całym kraju oraz skupia ponad 80 ekspertów z Polski i ze świata. Instytut obecnie pomaga we wdrażaniu zmian w edukacji w ponad 680 szkołach w Polsce, wspiera szkoły polonijne i polskie punkty konsultacyjne poza granicami kraju. Instytut jest jednym z głównych realizatorów programów rządowych w zakresie edukacji, profilaktyki i wychowania w tym Bezpieczna+ oraz Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Współautorka koncepcji i programów takich jak: „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie”; „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”; „Szkoła odpowiedzialna społecznie”, „Program Gra w klasy: Rozwój bez granic”. Tworzyła kluczowe projekty zarówno w edukacji, jak i dziedzinie ochrony zdrowia. Przygotowywała raporty całościowe i cząstkowe na potrzeby NBP, MPiPS, PFRON i jednostek samorządów terytorialnych. Dodatkowo opracowuje analizy i raporty badawczo- diagnostyczne dla podmiotów rynkowych w zakresie: analiza ryzyk projektowych i rynkowych, badania potrzeb rynkowych (w tym zachowania proklienckie), CSR i podejmowanych działań oraz ich wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Konsultant rozwoju edukacji i społeczeństwa w JST. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa społecznego i biznesowego dla studentów w programach uczelni w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Realizuje projekty społeczne i biznesowe w zakresie szeroko rozumianej edukacji, profilaktyce, rozwoju postaw obywatelskich, budowania tożsamości lokalnej i rozwoju partnerstwa biznes- nauka, smart city. Jest zaangażowana w międzynarodowe projekty B+R oraz działania badawcze i edukacyjne.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK