Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Andrzej Nowakowski

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat związany z LO im. Władysława Jagiełły w Płocku, gdzie pracował jako dyplomowany nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca młodzieży. Od października 2002 roku sprawował mandat Radnego Miasta Płocka, był członkiem Komisji Skarbu i Budżetu. W latach 2007 - 2010 Poseł na Sejm RP, członek Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej. Członek Platformy Obywatelskiej. Od 2010 roku, już trzecią kadencję jest prezydentem Płocka. Żonaty, ma czworo dzieci.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK