Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Teresa Blacharska

Z wykształcenia ekonomistka, posiada znakomita wiedzę w dziedzinie finansów popartą wieloletnim doświadczeniem. Od początku kariery zawodowej związana z administracją samorządową. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku przez lata pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego. Aktywnie uczestniczyła w licznych przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkańców. Współautorka wielu prac i badań komisji dotyczących finansów samorządów wielkomiejskich, autorka badań o zasadniczym znaczeniu dla działań Unii Metropolii Polskich. Jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Miasta.
Do kompetencji Skarbnika Miasta należą m.in.:
• Nadzór nad tworzeniem budżetu Miasta, prowadzeniem rachunkowości, sprawowanie kontroli finansowej
• Monitorowanie gospodarki finansowej Miasta
• Nadzór nad dyscypliną finansów publicznych
• Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz bankami

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK