Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Danuta Lange

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe  z zakresu:
-  Audyt  wewnętrzny
-  Elektroniczna Administracja publiczna rządowa i samorządowa w teorii i praktyce.
W roku 2004 uzyskała tytuł audytora  wewnętrznego – zdając egzamin Państwowy w Ministerstwie Finansów, w roku 2014 zdała egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu na członków rad  nadzorczych .   Złoty medal za długoletnią służbę.        Łączny staż  pracy – 39 lat, w tym 20 lat w samorządzie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK