Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Krakowski

Ukończył Prawo i Administrację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Doświadczenie zawodowe zdobywał także prowadząc w latach 2002 – 2010 własną działalność gospodarczą. Po raz pierwszy w administracji samorządowej pracował od 2004 do 2007 roku, zaczynając pracę od stanowiska podinspektora. W latach 2007 – 2010 zatrudniony w spółce prawa handlowego na stanowisku dyrektora ds. przygotowania produkcji, pełnił także funkcję prokurenta. W latach 2010 - 2015 był dyrektorem Centrum Widowiskowo – Sportowego w Płocku. Od marca 2015 roku Sekretarz Miasta Płocka. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK