Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bolesław Meluch

Ekonomista. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych finansowaniem nieruchomości mieszkaniowych, kredytowaniem hipotecznym, w tym odwróconym kredytem hipotecznym. Fundator i  wiceprezes Fundacji Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Szef Zespołu Budownictwa Senioralnego. Zarządzający projektem realizowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i  Budownictwa w 2017 r. „Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego”. Fundator i w wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości,. Do sierpnia 2019 r. Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK