Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Zygmunt Laskowski

Prawnik specjalizujący się w prawie samorządowym. Autor licznych publikacji o tematyce samorządowej współpracując od wielu lat ze Wspólnotą. Wykładowca Akademii Wspólnoty.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK