Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dariusz Giza

Ekspert i Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla JST i spółek komunalnych w sferze zarządzania finansami oraz finansowania inwestycji. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz efektywnych sposobów pozyskiwania finasowania. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów i finansowania inwestycji JST i spółek komunalnych. Współpracownik organizacji samorządowych - Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Związku Gmin Pomorskich, Związku Gmin Lubelszczyzny. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej (metody matematyki i informatyki w ekonomii) oraz Podyplomowego Studium Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z zakresu inwestycji kapitałowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK