Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Sekuła

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, wieloletni praktyk z zakresu zarządzania jednostką sektora finansów publicznych a także organizacją i  finansowaniem oświaty. Wykładowca z obszaru zadań oświatowych, między innymi wydatkowanie i rozliczanie środków na kształcenie specjalne w jednostkach samorządowych, niesamorządowych, dotacje dla placówek niepublicznych a także sprawowanie nadzoru i prowadzenie czynności kontrolnych. 

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK