Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Artur Tusiński

Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, Lider Projektu powołania „Mazowieckiej Unii Światłowodowej”. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Na wydziale Inżynierii Lądowej ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie, akredytowane przez Chartered Institute of Building UK oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa. Swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. W 2014r. został Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, które od kilku lat znajduje się na listach rankingowych w czołówce najlepiej zarządzanych samorządów. Otrzymał szereg wyróżnień dla miasta m.in. najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce oraz najlepszego zarządzania finansami w j.s.t. W 2018 został nominowany do europejskiego konkursu Innovation in Politics  organizowanego przez The Innovation in Politics Institute w Wiedniu, a także w 2019 roku w konkursie Smart City Awards  w kategorii  Człowiek Roku. Społecznik, działacz organizacji pozarządowych, zwolennik demokracji uczestniczącej, partycypacyjnej na najwyższym poziomie deliberacji. Żonaty, dwoje dzieci.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK