Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowa
Prezes Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego przy FRDL

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Magister administracji publicznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończył studia podyplomowe w zakresach:

• Integracja Europejska. Projekty Unii Europejskiej – przygotowanie i zarządzanie;
• Zarządzanie kryzysowe;
• Akademia Liderów Samorządowych;
• Negocjacje i mediacje w biznesie;
• Neuroekonomia,
• Prawo Pracy.

Od stycznia 2003 roku zawodowo związany z administracją publiczną. W latach 1990 – 2002 prowadził własną działalność gospodarczą jednocześnie był członkiem Komisji Gospodarczej spoza Rady Miasta Wejherowa. Poprzednio zajmował stanowisko Kierownika Wydziału – Głównego Mechanika w Cementowni „Wejherowo”. Wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej WTBS w Wejherowie i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie. Obecnie członek Rady Nadzorczej Spółki Energetycznej OPEC. Związany jestem z Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdańską Wyższą Szkoła Humanistyczną.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK