Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Maciej Soroko

Absolwent prawa  oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Z bankowością związany od 2000 roku, z DNB Bank Polska od 2008 roku. Wcześniej pracował w SGB, BPH oraz BOŚ. Doradztwem dla Samorządów zajmuje się od 2005 roku, posiada duże doświadczenie w zakresie kredytowego finansowania samorządów, emisji papierów dłużnych, a także transakcji strukturyzowanych.  

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK