Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michał Schab

Ekspert i praktyk z zakresu finansów. Dysponuje wieloletnim, bogatym doświadczeniem zawodowym w przygotowywaniu opracowań analitycznych dla JST i Spółek Komunalnych. Specjalizuje się w dziedzinie analiz finansowych, biznesplanów, Studiów Wykonalności Inwestycji i WPF.  Doradza i przeprowadza programy emisji obligacji, w tym wprowadzane na rynek CATALYST.  Uczestniczy w procesie decyzyjnym wielu JST w bieżących zagadnieniach finansowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa). Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK