Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Beata Kurek

Autorka publikacji Organizacja i prowadzenie kontroli dotacji oświatowych w praktyce. Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin, wcześniej inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli dotacji oświatowych oraz kontroli jednostek sektora finansów publicznych. Prowadziła liczne szkolenia i konferencje nt. kontroli dotacji oświatowych, a także szkolenia dla jst z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i prowadzenia kontroli. Jest też wykładowcą finansów publicznych na studiach podyplomowych i współautorem publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK