Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dominik Maciej Krzyżanowski

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, autor i współautor publikacji z zakresu opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, zdrowia publicznego i psychoonkologii. Jego zainteresowania naukowe są ukierunkowane na opiekę zdrowotną seniorów, chorych w opiece długoterminowej i w opiece hospicyjnej oraz wsparcie rodzin przewlekle chorych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK