Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Gołaszewski

Ekspert i praktyk rynku kapitałowego z ponad 15-letnim stażem, w szczególności w zakresie finansowania długu samorządowego. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Prowadził szkolenia dla skarbników organizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe (m.in. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie, śląskie, lubuskie), FRDL (podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, pomorskie, lubuskie) i wykłady na uczelni wyższej z zarządzania finansami i długiem jst (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), autor artykułów w piśmie „Wspólnota”. Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Zajmował się wdrażaniem metodologii i zarządzaniem ryzykami (w tym ryzyka stopy procentowej, walutowego, płynności i operacyjnego), zarządzaniem aktywami i pasywami (ALM), wyceną wartości instrumentów finansowych, wyliczeniami wartości kapitału regulacyjnego i wskaźników wypłacalności, controllingiem i raportowaniem zarządczym, planowaniem biznesowym (budżety i biznes plany); był członkiem Komitetu Kredytowego i ALCO. Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK