Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Dygała 

• Ekspert w dziedzinie audytu wewnętrznego i ochrony danych osobowych z długoletnim stażem (od 1994 r.). Posiada bogate doświadczenie w zakresie samodzielnie realizowanych projektów audytorskich.
• Posiada tytułu zawodowego Certified Internal Auditor (no. 81126) – poświadczenie kwalifikacji zawodowych wydawane przez The Institute of Internal Auditors. Spełnia wymogi określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
• Współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz zagranicznymi spółkami.
• Ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
• Doświadczony trener w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych oraz kompetencji miękkich.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK