Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michał Dąbrowski

Kariera zawodowa:

1982 – 1988 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), Warszawa
1988 – 1991 Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa, Zastępca Dyrektora ZRU
1991 – 1994 MPO Warszawa, Dyrektor Naczelny,
1994 – 2001 LOBBE Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2002 – 2003 EKO – PUNKT Organizacja Odzysku S.A. – Prezes Zarządu
2003 – 2005 REMONDIS Sp. z o.o. (d. Rethmann) – Członek Zarządu
2005 – 2014 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2009 – 2014 REMONDIS Sp. z o.o. – Prokurent
2009 – 2014 REMONDIS Sanitech Poznań – Prezes Zarządu
2014 – 2018 NOVAGO Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
2018 – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK