Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Beata Moskal-Słaniewska

Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy. Absolwentka magisterskich dziennych studiów dziennikarskich oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad 20 lat związana była z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, była m.in. sekretarzem redakcji i redaktorem naczelnym „Wiadomości Świdnickich”. Kierowała również innymi lokalnymi czasopismami. Współpracowała z tygodnikiem „Niedziela”, Polskim Radiem Wrocław czy gazetą „Słowo Polskie”. Od lat zaangażowana jest w lokalne sprawy społeczne. Jest inicjatorem akcji „Dobra Gwiazdka”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”. Była współzałożycielem Stowarzyszenia Kobiet w Świdnicy.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK