Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Małgorzata Dudzic-Biskupska

Magister Finansów i Bankowości (UE w Poznaniu), studia podyplomowe z Zarządzania Projektami, studia Master of Business Administration. Radna Miasta Poznania. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Zawodowo Dyrektor Departamentu w jednym z banków spółdzielczych w Poznaniu. Zajmuje się tematyką finansów, zarządzania kredytowego oraz analizą finansową przedsiębiorstw. Prowadzi szkolenia z dziedziny limitów koncentracji kredytowej oraz rekomendacji bankowych. Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK