Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Ludwik Węgrzyn

Ludwik Węgrzyn - prawnik, polityk i samorządowiec. Ekspert Związku Powiatów Polskich, Członek Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Były: Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W działalności samorządowej na szczeblu krajowym m.in. członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK