Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Izabela Stobnicka

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny CIA oraz CGAP, kwalifikacje w zakresie oceny jakości audytu (QA Validator, IIA), Certyfikowany audytor jakości wg normy ISO 9001 oraz normy ISO 27001. Prelegent na szkoleniach i konferencjach, brała również udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu oraz budżetu zadaniowego w administracji publicznej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK