Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Stefan Płażek

Stefan Płażek, dr hab nauk prawnych, wykładowca UJ w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu głównie prawa samorządowego i prawa pracy. Równolegle czynny adwokat i publicysta w prasie prawniczej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK