Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Pakoński

Doktor nauk technicznych, w latach 1992 – 1998 wiceprezydent Krakowa (budżetowanie, przekształcenia własnościowe), 1998 – 2004 konsultant w programach USAID, Banku Światowego oraz Fundacji Bartelsmana skierowanych do samorządów. Od roku 2003 pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora Audytu Wewnętrznego, posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie CIA (audyt wewnętrzny) CISA (audyt systemów informatycznych). W latach 2013 – 2015 pracował w Zarządzie Instytutu Audytorów Wewnętrznych opiekując się Kołem Audytorów JST, w latach 2010 – 2015 był członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów. Od roku 2017 pracuje w projekcie SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) jako ekspert Związku Miast Polskich.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK