Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Wojciech Ogiela

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, zatrudniony w komórkach odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego oraz koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2004 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2016 roku pełnił funkcję Członka niezależnego Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe. Od grudnia 2018 roku naczelnik Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym w Departamencie Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów. Pomysłodawca, a także współautor formularza oraz metodyki przeprowadzania samooceny i walidacji funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym z wykorzystaniem formularza Quality@w.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK