Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bartosz Wilk

Bartosz Wilk – prawnik i ekonomista. Wiceprezes i ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Doktorant w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW. Aplikant radcowski. Kierownik projektu naukowego pt. Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, dotyczących prawa administracyjnego i samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji publicznej

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK