Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bernadeta Skóbel

Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Ekspert w obszarach ochrony zdrowia i polityki społecznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Autorka opinii prawnych i analiz w obszarze polityki zdrowotnej, pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich. Stały ekspert Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK