Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dorota Sikora-Fernandez

Dr Dorota Sikora-Fernandez ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na  7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara. Ponadto odbyła staże naukowe w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013; 2019), w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja (2014) oraz w Universidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015; 2018). Jest autorką lub współautorką licznych publikacji, w tym w latach 2010-2015 współredaktorem trzech monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK