Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jacek M. Pijanowski

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji tej Uczelni. Wcześniej wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (mgr inż., 1995 r.) oraz Politechniki Federalnej w Zurychu (doktorat, 2004 r.). Habilitację uzyskał na Politechnice Warszawskiej (2014 r.). Pełni też funkcję prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, członka zarządu Forum Eko-socjalnego Europy z siedzibą w Wiedniu oraz członka Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich z siedzibą w Monachium. Jest też członkiem Zespołu Zadaniowego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk, wchodzi w skład Zespołu Problemowego ds. Gospodarowania Przestrzenią na Obszarach Wiejskich przy Dyrektorze Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz pełni funkcję koordynatora obszaru badawczego „Monitorowanie i Kształtowanie Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Górskich” Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Laureat odznaki honorowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” oraz dwukrotny laureat nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za działalność naukową i organizacyjną. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych oraz ponad 100 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Autor licznych ekspertyz (m.in. dla Biura Analiz Sejmowych). Prowadzi interdyscyplinarne badania związane z rozwojem przestrzennym i geodezyjnym urządzaniem obszarów wiejskich oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem kapitału społecznego Polskiej wsi. Był kierownikiem 8 międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych. Obecnie pełni funkcje kierownicze w 3 projektach wdrożeniowych, w tym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi aktywną międzynarodową współpracę badawczo-wdrożeniową z wieloma uczelniami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z Austrii, Chin, Czech, Republiki Federalnej Niemiec (Bawaria), Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK