Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Stanisław Nowacki

Stanisław Nowacki, ur. 12 września 1956 r. w Trzemeśni (woj. małopolskie). Z wykształcenia biolog, z wyboru samorządowiec (pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w latach 1992-1998, radnego Powiatu Myślenickiego w latach 1998-2006). Inicjator licznych przedsięwzięć chroniących szeroko pojęte środowisko naturalne, między innymi: współzałożyciel i przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (od 1994 do 2007 r.) podejmującego działania mające na celu ochronę Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby jako największego źródła wody pitnej dla miasta Krakowa i innych gmin, w latach 2007-2008 dyrektor ds. handlowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach, od 2008 prezes Zarządu w Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o.. Od 2010 r. Kierownik Referatu Strategii Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, który pod jego kierownictwem opracował Strategię Rozwoju Gminy do roku 2020, oraz w wyniku prac warsztatowych z uczniami Szkół Ponadpodstawowych z terenu Gminy Młodzieżową Strategię Rozwoju. Po wejściu w życie kolejenej zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2013 r. został Kierownikiem nowo utworzonego Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej. Brał udział w przygotowaniu „Strategii solarnej” dla Gminy Niepołomice oraz koordynował Projekt KIK 41 „Montaż instalacji energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” dofinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (o wartości 85 mln zł – 4058 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 20 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, termomodernizacja 40 budynków oraz montaż 9 pomp ciepła, 1850 przeszkolonych na podstawie opracowanego podręcznika osób). Obecnie członek prezydium komitetu sterującego projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” skupiającego 31 gmin, o wartości 110 mln zł, w którym przewidziano do realizacji 6000 instalacji odnawialnych źródeł energii.Współorganizator i prelegent licznych konferencji dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Energe Cites trzecią kadencję. W 2001 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania proekologiczne.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK