Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Iwona Benek

Wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W ramach działań LAB 60+ brała udział w przygotowaniu ekspertyz na temat projektowania uniwersalnego i budownictwa senioralnego. Przeprowadza badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+. LAB 60+ jest m.in. autorem przygotowania wielozadaniowego projektu w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź. Zespół LAB 60+ bierze udział w opracowaniu masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej w Warszawie i odpowiada za przygotowanie aspektów społecznych. LAB 60+ została docenione przez liczne gremia m.in. znajduje się na mapie innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej, jest laureatem Nagrody „O” Polskiego Portalu Kultury w kategorii „Architektura” oraz została wyróżniona w konkursie „Marka Śląskie”. LAB 60+ ściśle współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK