Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marzena Staniszewska

Prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Audytor wewnętrzny MF, QA. Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 33 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie jako I Wiceprezes, Członek Zarządu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK